Profilbild för Rabih Jaber

Rabih Jaber Föreläsare

Föreläsare för

Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg

Onsdag 12:30 - 13:30 1 - Live från UKK

Samordnare, Treklangens Fritidsklubb