Mattias Rosendahl Moderator

Moderator för

Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg

Onsdag 12:30 - 13:30 1 - Live från UKK

verksamhetsledare Gottsunda Kulturhus