Anders Sandström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar län
Personlig presentation
Jobbar inom rehabiliteringen som verksamhetsutvecklare och där med fokus på digitala arbetssätt.