Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg Föreläsare

VD
Lidol AB
Personlig presentation
Fredrik är VD och affärsutvecklare på Lidol. Fredrik har lång erfarenhet av tillgänglig kommunikation och hur den kan implementeras i olika verksamheter. Andra kompetensområden är Systematisk välfärdsinnovation