Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Föreläsare

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Föreläsare för

Paneldeltagare för

Vårdförloppen kommer - vad händer nu?

Tisdag 18 maj 2021 10:30 - 11:30 2. Live