Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Föreläsare

Vd
Swedish Medtech

Föreläsare för

Egenmonitorering utifrån leverantörsperspektiv

Onsdag 24 november 2021 13:05 - 13:20

Paneldeltagare för

Virtuella kliniska prövningar

Onsdag 19 maj 2021 11:00 - 12:00 2. Live

Personlig presentation
Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag.