Mats Bojestig Paneldeltagare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län
Personlig presentation
Ordförande för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län