Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Moderator

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator för

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Tisdag 18 maj 2021 13:00 - 14:00 1. Live

Välkommen till Mötesplats Egenmonitorering

Onsdag 24 november 2021 10:00 - 10:05

Avslut och summering av dagen

Onsdag 24 november 2021 15:30 - 15:45

Paneldeltagare för

Vårdförloppen kommer - vad händer nu?

Tisdag 18 maj 2021 10:30 - 11:30 2. Live

Är en Nordisk datasjö nyckeln till frihet?

Onsdag 19 maj 2021 14:20 - 14:50 1. Live

SKR

Personlig presentation
Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har lång erfarenhet av digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.