Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Moderator

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator för

Paneldeltagare för

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Tisdag 18 maj 2021 13:00 - 14:00 1. Live