Profilbild för Anette Kronlid

Anette Kronlid Föreläsare

Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik
Trollhättans stad

Föreläsare för

Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Anette Kronlid har lång erfarenhet från både verksamhetsnära arbete och ledande uppdrag inom kommunal vård och omsorgsverksamhet. Är sedan 2016 anställd som verksamhetsutvecklare med uppdraget att verka för trygg och säker implementering av välfärdsteknik. I uppdraget ingår att omvärldsbevaka och identifiera praktiska och organisatoriska förutsättningar men framförallt handlar det om att utveckla metoder och arbetssätt för verksamhetsutveckling kopplat till välfärdsteknikens möjligheter.