Maria Graner Kommentator

Folkbildningsrådet

Kommentator för

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Måndag 14:30 - 15:30 7

Generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Inleder och avslutar seminariet.