Profilbild för Mats Rundkvist

Mats Rundkvist Föreläsare

Projekteldare
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Föreläsare för