Profilbild för Tyra Warfvinge

Tyra Warfvinge ModeratorUtställare

Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator för

Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?

Måndag 13:00 - 14:00 4

Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

Personlig presentation
Jag arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor med fokus på barn och unga, personcentrerad vård, rätten till hälsa och delaktighet, jämlikhet, och samverkansfrågor.