Profilbild för Maria Harder

Maria Harder Föreläsare

Region Västmanland

Föreläsare för

Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?

Måndag 13:00 - 14:00 4

Vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten Västmanland

Personlig presentation
Jag är distriktssköterska och docent i vårdvetenskap och arbetar för närvarande som vårdutvecklare i Region Västmanland och som lärare på Mälardalens högskola. Jag leder även en forskargrupp: ChiP som står för Children’s rights to health, protection, promotion and participation vilket vi på svenska översätter till Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet. Mitt arbete som vårdutvecklare handlar främst om att driva projekt för att främja barns hälsa och utveckling som t.ex. familjefokuserade hembesök. Min forskning har främst fokus på barn och familj i olika sårbara situationer.