Profilbild för Jessica Planefeldt

Jessica Planefeldt Föreläsare

Sahlgrenska Science Park
Personlig presentation
I mitt arbete som projektledare på Sahlgrenska Science Park har jag förmånen att driva projektet Inn2Health och arbeta brett för att koppla samman näringsliv, forskare och hälso- och sjukvården.
På årets Vitalis ser jag fram emot att få lyfta några av projektets utmaningar och framgångsfaktorer.