Profilbild för Lena Dahlberg

Lena Dahlberg Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)