Karl Landergren Paneldeltagare

Hälso och sjukvårdsrådgivare
Region Kalmar län
Personlig presentation
Regionövergripande hälso- och sjukvårdsrådgivare i region Kalmar län. Ansvar för regionens del i samverkan i den Sydöstra sjukvårdsregionen samt övergripande kunskapsstyrning.