Profilbild för Ingela Svanäng

Ingela Svanäng Föreläsare

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV
Personlig presentation
Samordnare/utredare/projektledare på TLV inom myndighetens arbete med medicinteknik.