Profilbild för Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Föreläsare

Tf Medicinsk chef och överläkare
Inera
Personlig presentation
Christina är läkare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering av vården, både på systemnivå och i klinisk verksamhet. Hon började 2017 som Ineras verksamhetsstrateg men är nu sedan 2021 Ineras tf medicinska chef. Huvudsakligt fokus är stöd för patientens hälso- och sjukvårdsprocess samt nyttorealisering kopplat till digitalisering.
Christina är specialist inom radiologi och har arbetat 18 år som radiolog och verksamhetschef.