Profilbild för Thomas Wallenfeldt

Thomas Wallenfeldt Föreläsare

Datadriven hälso och sjukvård
CGI