Profilbild för Peter Söderholm

Peter Söderholm FöreläsareUtställare

Director, Sales Engineering
Citrix

Föreläsare för

Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Onsdag 11:40 - 12:00 3. Live

Peter Söderholm är ansvarig för Citrix Nordiska team av systemingenjörer. Han har lång erfarenhet kring införande av Citrix lösningar hos de största företagen i Sverige och Norden, både i stora och små miljöer.

Personlig presentation
Arbetar som Director, Sales Engineering på Citrix sedan många år och har varit involverad i en rad olika kundprojekt inom hälsa och sjukvård med fokus på att förenkla användandet och öka säkerheten av IT i vården. Speciellt kring att möjligöra ett mobilt och flexiblet arbetsätt.