Profilbild för Martin Bråkenhielm

Martin Bråkenhielm Föreläsare

CEO & Founder
Lifesify AB

Föreläsare för

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Över 20 års erfarenhet av entreprenörskap och att driva företag med förmågan att se klart i komplexa projekt så om produktutveckling i allt från en lokal till en global arena. Ansvarat för framtagandet av den erkända och prisbelönta spelifierad lärplattform som Lifesify bygger på och huvudansvarig för framtagandet av koncept och arbetssätt inom Motivational Design. Tillsammans med data från, och framstående personer inom, forskningsområdena lärande, psykologi, produktdesign, beteendevetenskap, spel och spelifiering har vi samlat årtionden av erfarenhet och kompetens i plattformen som ökar användarens motivation och kunskap samt förändrar och amplifierar beteendemönster. Motivational Design är nyckeln till att få dessa att samspela effektivt.