Anders Thurin Föreläsare

Öl
VGR
Personlig presentation
Läkare (klinisk fysiolog), erfaren inom standardisering, FoU inom terminologiområdet och nu vetenskaplig sekreterare i SFMI.