Anders Thurin FöreläsareUtställare

Öl
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

Torsdag 10:30 - 11:00 3. Live

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 11:00 - 11:50 3. Live