Kerstin Sahlgren Föreläsare

Föreläsare för

Förenklad informationshantering vid föräldraskapsbekräftelse

Kerstin Sahlén har tidigare arbetat med familjerättsfrågor på SKR och är nu enhetschef för familjerätten i Norrtälje kommun