Vjera Catovic Föreläsare

Föreläsare för

Förenklad informationshantering vid föräldraskapsbekräftelse

Vjera Catovic arbetar som verksamhetsutvecklare inom folkbokföring på Skatteverket