Ewa Mannerstråle Föreläsare

Regional samordnare för Stöd och behandling
Region Stockholm, Hälso och sjukvårdsförvaltninge