Ewa Mannerstråle Föreläsare

Regional samordnare för Stöd och behandling
Region Stockholm, Hälso och sjukvårdsförvaltninge
Personlig presentation
Arbetar på avdelningen Digitalisering och IT, enheten Införande och förvaltning.