Profilbild för Magnus Wallengren

Magnus Wallengren Föreläsare

Innovationsledare, Hälsa
Innovation Skåne
Personlig presentation
Magnus arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne, i gränsytan mellan klinisk behovsägare i hälso- och sjukvården, och näringslivets lösningar. Magnus arbetar med Innovation Skånes testbädd samt koordinerar innovationsprojekt inom regional verksamhetsutveckling och europeiska samarbetsprojekt, med fokus på innovationsupphandling och tvärsektoriella samarbeten.
Magnus är Civilingenjör i teknisk fysik, och har arbetat i 15+ år inom IKT och medtech, med fokus på FoU och offentlig upphandling.