Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg FöreläsareUtställare

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

Uppdatering 24305 projektet

Informatikarkitekt, Region Skåne

Informationsarkitekturens begrepp

Informatikarkitekt Region Skåne

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 11:00 - 11:50 3. Live

Personlig presentation
Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Hon är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder.