Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg FöreläsareUtställare

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

Uppdatering 24305 projektet

Informatikarkitekt, Region Skåne

Informationsarkitekturens begrepp

Informatikarkitekt Region Skåne

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 20 maj 2021 11:00 - 11:50 3. Live