Profilbild för Peter Mannerhagen

Peter Mannerhagen Föreläsare

IT arkitekt
Inera
Personlig presentation
Mitt fokus ligger på verksamhetsstödjande arkitektur för kommuner.