Profilbild för Jonathan Ilicki

Jonathan Ilicki Föreläsare

Head of Medical Innovation
Platform24

Föreläsare för

Triage - myter, evidens, digitalisering i en komplex värld

Jonathan Ilicki är innovationschef på Platform24. Han är legitimerad läkare, har examen från Handelshögskolan i Stockholm och fellow i klinisk innovation vid KTH. Han har tidigare arbetat inom akutsjukvård och har ett djupgående intresse för triagering.