Profilbild för Philip Nevhage

Philip Nevhage Föreläsare

Ansvarig Alzheimer Sverige
Alzheimer Sverige

Föreläsare för

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Ansvarig för Alzheimer Sverige som är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom, och andra kognitiva sjukdomar, samt deras närstående. Vi vill underlätta och skapa bra förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.