Profilbild för Ingela Roxenby

Ingela Roxenby Föreläsare

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun
Lomma kommun

Föreläsare för

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan i Lomma Kommun.
Arbetar passionerat och på ett nytänkande sätt på flera plan för att främja barn- och elevhälsan.