Profilbild för Kristine Hagelsteen

Kristine Hagelsteen Föreläsare

Överläkare, MD PhD, Studierektor Barn- & ungdomskirurgi
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Föreläsare för

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Överläkare, MD PhD, Studierektor Barn- & ungdomskirurgi VO Barnkirurgi och Neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige

Arbetar som överläkare inom högspecialiserad barnkirurgi och har en doktorsgrad i kirurgisk utbildning. Pågående forskningsprojekt inom patientsäkerhet och kirurgi med fokus på specialistläkarutbildning.