Sofie Johansson Föreläsare

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Projektledare inom området psykisk hälsa, tjänsten FamiljehemSverige.