Profilbild för Tobias Norén Hallin

Tobias Norén Hallin Föreläsare

Digital Director
Bacill Sverige AB

Föreläsare för

Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Tobias har i detta projekt fungerat som innovationsledare och teknisk produktionsledare.