Karin Lindström Föreläsare

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Projektledare inom området psykisk hälsa med fokus på insatser för barns och ungas bästa.