Profilbild för Birgit Eiermann

Birgit Eiermann Föreläsare

Farm.Dr.
Inera AB
Personlig presentation
Birgit Eiermann arbetar som läkemedelssamordnare hos Inera AB och är affilierad till Karolinska Institutet. Hon har mångårig erfarenhet inom eHälsa arbete. Hennes forskning fokuserar på framtagning och underhåll av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation samt deras effekter på läkemedelsanvändningen.