Profilbild för Lars Gustafsson

Lars Gustafsson Föreläsare

Seniorkonsult
CGI

Föreläsare för

Bättre tillgänglighet genom datadriven produktionsplanering och styrning

Lars Gustafsson har varit konsult i drygt 30 år och har de senaste 8 åren arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn. Andra erfarenheter omfattar bl.a. roller inom GDPR, informationssäkerhet, industriell produktion, logistik, samt utveckling och införande av datoriserade verksamhetssystem.