Profilbild för Josef Håkansson

Josef Håkansson Föreläsare

utredare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Jobbar under 2021 som utredare för SKR med uppdraget att rigga en struktur för kundgrupper ekonomiskt bistånd.

Syftet med kundgrupper är att bland annat möjliggöra en enklare och snabbare utveckling av automatiserade processer.