Profilbild för Tiina Nummi- Södergren

Tiina Nummi- Södergren Föreläsare

Svenska FN-förbundet

Föreläsare för

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Onsdag 21 april 2021 10:30 - 11:30 8

Projektledare för Lika Unika Akademi.
Tiina jobbar med mänskliga rättigheter inom funktionshinderrörelsen samt i framtagandet och genomförandet av de globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.
Foto: Ciro Sammarco