Charlotte Blease Föreläsare

OpenNotes Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, US

Föreläsare för

Sharing Mental Health Notes: Perspective from the USA

Tisdag 14:20 - 14:45 4. Live (English)