Jenny Ehnberg Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Måndag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Forskare vid svenska kyrkans forskningsenhet och präst.