Profilbild för Erica Culp

Erica Culp Föreläsare

Socialstyrelsen

Föreläsare för

Snomed CT + ICNP = sant

MSc, Hälsoinformatiker Socialstyrelsen