Profilbild för Erica Culp

Erica Culp Föreläsare

Socialstyrelsen

Föreläsare för

Snomed CT + ICNP = sant

MSc, Hälsoinformatiker Socialstyrelsen

Personlig presentation
Jag heter Erica Culp och jobbar på Socialstyrelsen som hälsoinformatiker och projektledare. Jag har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska, både i Sverige och i USA. Nu arbetar jag med förvaltning av ett av Socialstyrelsens e-hälsoverktyg – Snomed CT. Mitt intresse är att medverka till att utveckla och förbättra användning av strukturerad, enhetlig och entydig vårdinformation inom hälso- och sjukvård.

Under flera år jobbade jag på Danderyds sjukhus som IT-samordnare och bitr. vårdenhetschef med fokus område i omvårdnadsdokumentation och hälsoinformatiksfrågor. Innan dess jobbade jag som IVA/IMA-sjuksköterska på Indiana University Hospital och erhöll MSc inom "Nursing Management and Leadership".