Profilbild för Jan Florin

Jan Florin Föreläsare

Dr.
Högskolan Dalarna

Föreläsare för

Snomed CT + ICNP = sant

Docent i Omvårdnad, Högskolan Dalarna