Profilbild för Jan Florin

Jan Florin Föreläsare

Dr.
Högskolan Dalarna

Föreläsare för

Snomed CT + ICNP = sant

Docent i Omvårdnad, Högskolan Dalarna

Personlig presentation
Arbetar med utbildning av sjuksköterskor. Intresse för, och aktivitet kring, fackspråk för representation av omvårdnad