Profilbild för Catharina Borgenstierna.

Catharina Borgenstierna. Paneldeltagare

CEO
Camanio Care & Aging2.0 Sweden

Paneldeltagare för

Personlig presentation
VD för Camanio AB som erbjuder en plattform för digitala vård- och omsorgstjänster i hemmet samt Ambassadör i Sverige för det internationella nätverket Aging2.0. Med lång erfarenhet från den medicintekniska marknaden och internationellt arbete inom området har hon ett tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter.