Profilbild för Emma Hultén

Emma Hultén Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Personlig presentation
Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018.
På Socialstyrelsen arbetar jag huvudsakligen med Nationell källa för ordinationsorsak och med förvaltning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT.
Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Stockholms läns landsting, bl.a. som informatör på läkemedelskommittén och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.