Profilbild för Alexander Stendahl

Alexander Stendahl Föreläsare

VD
InfoSolutions Sverige AB

Föreläsare för

Storskalig provtagningsverksamhet för covid

Alexander Stendahl är entreprenören som i sina roller inom IT, på bland annat Danderyds Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, såg behovet av att kunna skicka information elektroniskt mellan laboratorier och vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Med sin stora passion att förenkla IT i vården byggde han en infrastruktur kring detta och grundade företaget InfoSolutions, som i många år fungerat som navet mellan regioner, privata vårdgivare och några av Sveriges största laboratorier.

Alexander står även bakom företaget Healthcare Payment Solutions, Comachi Connecting Care och FindOut Diagnostics.