Profilbild för Niklas Lindberg

Niklas Lindberg Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Västerbotten

Föreläsare för

Bättre tillgänglighet genom datadriven produktionsplanering och styrning

Niklas Lindberg jobbar med transformationen av hälso- och sjukvårdens nya arbetssätt vilket omfattar både struktur och kultur och bl.a. ansvarig för produktions- och kapacitetsstyrning samt FVIS (Framtidens Vård Informations System). Tidigare erfarenheter är både inom hälso- och sjukvård och företagssektorn främst inom chefs- och ledarskap både regionalt, nationellt och internationellt. Närmast kommer Niklas från en tjänst som sjukhusdirektör för ett privatsjukhus i Ho Chi Minh City i Vietnam.