Profilbild för Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson Föreläsare

chef Resurscentrum, projektledare
Folktandvården Region Östergötland

Föreläsare för

Bättre tillgänglighet genom datadriven produktionsplanering och styrning

Kerstin Gustafsson är tandläkare och chef för Folktandvårdens Resurscentrum. Hon har många års erfarenhet som chef på olika nivåer och har i dessa roller arbetat med verksamhetsutveckling av såväl folktandvårdskliniker som organisation.