Profilbild för Åsa Zetterström Klintsjö

Åsa Zetterström Klintsjö Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Åsa Zetterström Klingsjö är socionom med bakgrund inom socialtjänst och statlig sektor som utredare. Under de senaste åren har Åsa varit involverad i regeringsuppdraget ”Nationellt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik” samt i E-hälsomyndighetens arbete med samordnat stöd till socialtjänsten.

Personlig presentation
Åsa Zetterström Klingsjö är socionom med bakgrund inom socialtjänst och statlig sektor som utredare. Under de senaste åren har Åsa varit involverad i regeringsuppdraget ”Nationellt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik” samt i E-hälsomyndighetens arbete med samordnat stöd till socialtjänsten.